Gå til hovedindhold

Alsidig personlig udvikling

Det er vigtigt at barnet oplever forståelse for sin egen personlighed, føler sig værdsat og betydningsfuld i fællesskabet.

Indhold

    Børnene er en del af fællesskabet fra det øjeblik de træder ind af døren. Her mødes de af nærværende voksne, der skaber tryghed og tillid samt agerer og møder børnene i øjenhøjde.

    Det er i relationen og samspil med andre, at børn udvikler personlige kompetencer. Alle skal kunne føle sig som en del af fællesskabet med de forudsætninger, de har og kan byde ind med.

    Vi tager udgangspunkt i barnets grundlæggende individuelle færdigheder. Vi styrker selvtillid og selvværd for at barnet tør møde - og kan håndtere - nye og uforudsete situationer. At barnet kan klare modgang samt have mod til at tage initiativ, sige til og fra, og til at acceptere fejl. Altså støtter vi børnene i at blive livsduelige og styrke den personlige robusthed.

    Det er især i basisgruppen og i de pædagogisk planlagte aktiviteter, vi kan stille passende krav til barnet, men også udfordre barnet i den nærmeste udviklingszone. Med en anerkendende tilgang støttes og hjælpes børn i at tilkendegive følelser og holdninger, men også at acceptere og håndtere egne og andres følelser.

    Børnene har medbestemmelse og er medskabende af deres hverdag i børnehaven. De bliver hørt og set i dagligdagen, og det pædagogiske personale er opmærksomme på børnenes spor, hvor børneinterview er en af metoderne vi bruger til at opfange disse. Derved får børnene en oplevelse af at indgå og navigere i forskellige demokratiske processer.