Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre om børns læring

Inden barnet begynder i børnehaven, afholdes der en opstartssamtale, der bliver efterfulgt af en samtale efter de første 3-6 måneder.

Indhold

    Sidst på året afholdes der individuelle samtaler for forældrene til de kommende skolebørn.

    Vi har et årligt forældremøde, med valg til bestyrelsen, samt leder og bestyrelsesformandens årsberetning, hvor vi forventer forældrene deltager. Ofte inviteres der en oplægsholder. Det kan f.eks. være en fysioterapeut, talepædagog eller psykolog. Mødet afsluttes i basisgruppen, hvor pædagogen informerer omkring gruppen, og forskellige emner tages op sammen forældrene.

    I dagligdagen består forældresamarbejdet af garderobesnak, telefonsamtaler, ekstra samtaler hvis det skønnes nødvendigt og nyhedsbreve.