Gå til hovedindhold

Kultur, æstetik og fællesskab

Når børn deltager i fællesskaber udvikles en forståelse for egne og andres kulturelle værdier, baggrunde og traditioner.

Indhold

    Det understøtter vi bl.a. ved at tilbyde forskellige læringsmiljøer, som opfordrer til kreativitet, fantasi og nysgerrighed. Læringsmiljøerne og det pædagogiske personale skal inspirere og støtte børnene i at eksperimentere og indgå i skabende processer. Børnene skal præsenteres for kulturelle og æstetiske oplevelser, hvor de får mulighed for at afprøve sig selv i forhold til at bruge forskellige udtryksformer. Hos os kommer det til udtryk ved, at vi giver børn oplevelser af forskellig karakter såsom teaterforestillinger, musik, museumsbesøg, biblioteksbesøg og naturoplevelser. Der er altid forskelligartet materialer tilgængeligt til de skabende processer lige fra genbrugsmaterialer og bøger til iPad og PC. Den kreative proces vægtes højt - lige fra den spæde start - til det færdige produkt. Vi arbejder i længerevarende forløb med flere indfaldsvinkler, hvor børnene præsenteres for forskelligartede læringsmuligheder.

    Vi værdsætter vores traditioner og højtider, og støtter op om den mangfoldighed der er blandt børn, familier og personale. Vi formidler dansk kultur og tradition ved bl.a. at præsentere børnene for f.eks. gymnastik, jul, nisser m.m. Samtidig arbejdes der i små forløb med forældre og børn fra andre kulturer. Hermed skaber vi læring, rummelighed og åbenhed omkring andre værdier og kulturer.