Gå til hovedindhold

Inddragelse af lokalsamfundet

Tinglev er et lille lokalsamfund, som byder på mange oplevelser.

Indhold

    Vi benytter os bl.a. af lokale virksomhedsbesøg som f.eks. tandplejen, plejehjemmet, brugsen, brandstationen, banken, DSB, kirkens korshær og kirken.

    Vi gør brug af en idrætshal i vinterhalvåret, hvor vi har gymnastik med børnene.

    De kommende skolebørn får ugentlig besøg af en pensioneret lærer, der læser for børnene samt gør dem nysgerrige på lyde, rim, remser m.m.

    Biblioteket bruges flittigt af børn og personale til lån af bøger. Desuden gør vi brug af bibliotekets arrangementer som f.eks. teaterforestillinger og udstillinger.

    For at skabe en god overgang fra dagpleje til børnehave, har vi et tæt samarbejde med dagplejen, der kommer på besøg inden et barn skal starte hos os. Sammen med dagplejen afholdes der årligt Sangens Dag i Byskoven, hvor byens daginstitutioner, 0.klasse og nogle plejehjemsbeboere deltager.