Gå til hovedindhold

Pædagogisk grundlag

Her hos os, er det at være barn en værdi i sig selv. Alle er ligeværdige uanset baggrund.

Indhold

  Børnesyn og børneperspektiv

  Her hos os, er det at være barn en værdi i sig selv.

  Alle er ligeværdige uanset baggrund.

  Der er tid, plads og ro til at være barn.

  Hvert barn er unikt og anses for at være kompetent og selvstændigt. Derfor mener vi, at barnet kan bidrage og være medskabende til egen læring.

  Vi anerkender børnenes forskelligheder og tilpasser læringen efter børnenes forskellige niveauer, behov og udfordringer.

  Nærværende og tillidsskabende voksne skaber trygge børn der trives, lærer, udvikles og dannes.

  Dette børnesyn er rammen for vores børneperspektiv. Børneperspektivet er vores tolkning af, hvad vi ser og hører hos børnene.

  Dannelse

  Her hos os har børnene medindflydelse, medbestemmelse, og medansvar.

  Vi lærer børnene at tage ansvar for egne handlinger, og giver dem frihed under ansvar. I konfliktsituationer høres begge parter, og i fællesskab kommer de frem til en løsningsmodel.

  For at kunne begå sig i det danske samfund, uanset kulturel baggrund, er det vigtigt at børnene lærer at kunne gå på kompromis, acceptere forskelligheder, lære sproget, normer, regler, etik, moral og værdier.

  Legen

  Her hos os anerkender og respekterer vi legen højt. Vi opfanger børnenes spor og tegn via legen, og bruger dem som vejviser i den pædagogiske planlægning.  Der er fokus på at rammesætte lege og aktiviteter.

  Vores struktur indbyder både til fri og rammesat leg samt leg på tværs af alder.

  Mandag og fredag er overvejende viet til den frie leg, hvor tirsdag til torsdag formiddage er til de aldersopdelte voksenstyrede aktiviteter.

  Læring

  Her hos os er der læring i alt.

  Læring er ikke kun den faglige og planlagte læring. Den brede læring findes i alle hverdagens gøremål. Læringen sker både bevidst og ubevidst for børnene og det er ikke kun i børnehaven -  hjemmet er stadig den centrale læringsarena.

  Vi er løbende opmærksomme på, om læringsmiljøet er aktuelt i forhold til de ønsker, behov og interesser der er i børnegruppen.

  Vi er bevidste om vores egen faglighed og rolle, og har fokus på at hjælpe børnene med at være undersøgende, eksperimenterende og nysgerrige på egen læring.

  Vi arbejder med længerevarende forløb med mange indfaldsvinkler på forskellige niveauer.

  Børnefællesskaber

  Her hos os oplever og ser vi mange børnefællesskaber. Fællesskaberne foregår i de aldersopdelte basisgrupper, i små grupper og på kryds og tværs af alder, søskende og kultur. De kan være selvvalgte eller voksenstyrede.

  Vores struktur, rammer og rum åbner muligheder for de forskellige børnefællesskaber.

  Alle børn er en del af fællesskabet, fra den dag de starter her, og kan bidrage uanset forudsætninger.

  Aktiviteter her hos os, der ydermere er med til at styrke børnefællesskaberne er f.eks. ture ud af huset, koloni, gymnastik, udflytterdage, vadehavstur, virksomhedsbesøg og traditioner op til højtiderne.