Gå til hovedindhold

Evalueringskultur

Her hos os reflekterer, justerer, ændrer og udvikler vi løbende vores pædagogiske praksis alt efter pædagogiske udfordringer, børnegruppens sammensætning og det enkelte barns behov.

Indhold

  Dette gør vi i hverdagen gennem faglige diskussioner og refleksioner i personalegruppen. Ligeledes er vi nysgerrige på hinandens pædagogiske praksis og stiller reflekterende spørgsmål.

  På vores månedlige personalemøder har vi et fast punkt på dagsordenen, hvor vi diskuterer og evaluerer forskellige pædagogiske dilemmaer og problemstillinger. 

  Når specialpædagogkorpset er tilknyttet institutionen, benytter vi os af deres kompetencer og bruger dem som sparringspartnere. For at dokumentere og evaluere over for børn og forældre i dagligdagen, bruger vi bl.a. PicCollage og årgangsmappen, som følger hver gruppe. Den indeholder fotos og skriftlig dokumentation af længerevarende forløb, samt børnegruppens udvikling fra de starter i børnehaven, til de skal i skole.

  For at få børneperspektivet med i evalueringen gør vi brug af f.eks. børneinterview. Vi udstyrer bl.a. børnene med en Ipad, hvor de får mulighed for at fotodokumentere deres meninger og holdninger omkring f.eks. læringsmiljøer med mere.

  Til den skriftlige evaluering findes en mappe med forskellige evalueringsmodeller, som kan benyttes. Modellerne er bl.a. Forandringsmodellen, SMTTE og Vækstmodellen.

  Vi arbejder med at udvikle vores evalueringskultur, hvor vi forsøger mere systematisk at dokumentere vores refleksioner samt handle herefter. Der afsættes derfor tid til dette arbejde i hverdagen.

  Evalueringen af den styrkede læreplan foregår kontinuerligt i hverdagen og på p-møder.

  Hvert andet år evalueres den styrkede læreplan skriftligt, og evalueringen udgives på vores hjemmeside.

  Bestyrelsen inddrages i evalueringen.