Gå til hovedindhold

Pædagogisk læringsmiljø

Vores struktur understøtter mulighederne for at selv de mindste læringsmiljøer udnyttes.

Indhold

    Vi er bevidste om at rum som garderobe og toilettet også er læringsrum. Dette gælder fra barnet træder ind af døren om morgenen til børnehaven forlades igen.

    Vi har aldersopdelte basisgrupper, hvor læringsrummet for individuel og fælles læring er målrettet den enkelte gruppe.

    Hos os er det vigtigt, at børnenes forskellige kompetencer blandes på kryds og tværs af gruppen, at børnene lærer med hinanden og af hinanden.

    Vores læringsmiljøer bærer præg af børnenes nysgerrighed, fantasi, kreativitet og fordybelse. Vi følger børnenes spor, og tilrettelægger aktiviteter ud fra børnenes perspektiv, hvor dialog, observation og kommunikation er væsentlige. Der bliver lyttet til både børn og voksne med henblik på at ændre mulighederne for alsidig udvikling i de forskellige læringsmiljøer.

    Vi benytter os af læringsmiljøerne, der er i vores nærmiljø. Eksempler herpå er f.eks. bibliotek, skole, skov, mose og virksomheder.