Gå til hovedindhold

Natur, udeliv og science

Hos os bruger vi naturen som et vigtigt læringsmiljø, der ikke kun indbyder børnene til leg, men også til at være eksperimenterende og forskende.

Indhold

    Vi er beliggende i et oplevelsesrigt nærmiljø, hvor der både er skov og mose. Vi har en indbydende legeplads med mange udfoldelsesmuligheder som f.eks. huler, klatretræer, udfordrende terræn og et rigt dyreliv. For at opleve andre former for natur, tager vi bl.a. på koloni ved skov og strand, til Vadehavet for at opleve flod og ebbe m.m.

    Via en undersøgende tilgang introduceres børnene for science. Dette gør vi ved at arbejde med naturvidenskabelige sammenhænge og give børnene en begyndende matematiske forståelse, f.eks. ved at eksperimentere med vægt og mål. Ligeledes iagttages og undersøges dyrelivet, og der laves forsøg med såning og planter. Dette arbejdes der med i de pædagogiske forløb, hvor vi bl.a. også inddrager naturfænomener og de skiftende årstider.

    Vi bruger naturen og dens materialer hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge, og formidler samtidig vigtigheden af at passe på naturen. Derfor gør vi brug af genbrugsmaterialer i vores hverdag, og vi forsøger at undgå et overforbrug af f.eks. papir og engangsmaterialer.