Gå til hovedindhold

Børn i udsatte positioner

Vi møder alle børn og familier med en positiv og anerkendende tilgang uanset hvilke udfordringer der måtte være.

Indhold

    Vi udviser rummelighed og fleksibilitet og ser muligheder frem for begrænsninger. Der etableres et meget tæt samarbejde med forældrene, som er et vigtigt grundlag for barnets trivsel, udvikling og læring.

    Vi har et godt tværfagligt samarbejde med f.eks. talepædagog, børnefysioterapeut, børnepsykolog, specialpædagogkorpset, tidlig forebyggelse m.m. og iværksætter tiltag efter behov.

    Med de rammer og ressourcer vi har til rådighed, prøver vi at løfte de udsatte børn i forhold til de forudsætninger de har. F.eks. arbejder vi med udsatte børn i mindre grupper og den pædagogiske planlægning tilrettelægges på flere niveauer. Personalet skal sørge for at det udsatte barn bliver en betydningsfuld del af børnefællesskabet. Dette gøres bl.a. ved at skabe forståelse og accept hos de andre børn omkring forskellighed, og det at have særlige behov.

    Vi forsøger at få de udsatte børns forældre til at være en del af forældrefællesskabet, ved at opfordre samt understøtte til deltagelse i de sociale arrangementer der er i børnehaven.