Gå til hovedindhold

Krop, sanser og bevægelse

Barnet erfarer verden gennem kroppen - såvel alene som sammen med andre.

Indhold

    Her igennem udvikler de motorikken og sanserne stimuleres og dermed styrkes barnets personlige udvikling, barnets sproglige udvikling samt det sociale fællesskab.

    Vores læringsmiljøer indbyder til motorisk udfoldelse, men også til ro både ude og inde. Barnet skal have mulighed for at udvikle kropskendskab og bevægelsesglæde i pædagogisk planlagte aktiviteter i basisgruppen, men også i spontant opståede aktiviteter. Grov-motorikken, finmotorikken samt primærsanserne er medtænkt i alle hverdagens aktiviteter og gøremål. Disse styrkes blandt andet når vi er til gymnastik, på vadehavstur, ture i mosen m.m. Konstruktionslegetøj, papir og sakse er frit tilgængelige, og der er fokus på selvhjulpenhed ved af og påklædning.

    Legepladsen er indrettet så den udfordrer kroppen og stimulerer sanser og bevægelsesglæde. Vi er ude i al slags vejr og bruger mulighederne i nærmiljøets forskellige terræn.

    Det er vigtigt at det pædagogiske personale er motiverende rollemodeller.

    Vi arbejder bevidst med begreber som sundhed og hygiejne. Dette afspejles både i diverse pædagogiske forløb, kostpolitikken samt vores frugtordning.