Gå til hovedindhold

Kommunikation og sprog

Sproget er med til at opbygge et fundament for udvikling, trivsel og læring. Det er især i relationerne, at sprog og kommunikation udvikles.

Indhold

    Det er både når børn agerer indbyrdes med hinanden, men også sammen med den voksne, eller i det store fællesskab. Dette betyder, at vi som personale skal være gode rollemodeller, og skal være opmærksomme på at supplere sproget med fagter og mimik. Vi understøtter aktiviteter og handlinger sprogligt, bruger et nuanceret sprog samt stiller spørgsmål frem for at svare, så børnene bliver sprogligt aktive. Dialogisk læsning er en af de metoder vi bruger. Vi arbejder med fokus-ord, og har f.eks. myldre-plakater og myldrebøger der indbyder til indbyrdes kommunikation.

    Vi tilbyder et stimulerende og sprogudviklende læringsmiljø. Fra vi kommer til vi går hjem, stimuleres sproget i de mange små læringsmiljøer, der er i institutionen. F.eks. når vi i garderoben har en intens dialog med børnene, fordi vores struktur gør det muligt at der oftest kun er 2-4 børn i garderoben ad gangen sammen med en voksen.

    I basisgruppen arbejdes der målrettet med sproget på daglig basis. Vi gennemfører sprogvurdering på alle børn, når de er 3 år og 5 år. Når der i børnehaven er børn med sproglige udfordringer, laver vi specifikke forløb for at styrke den sproglige udvikling. Derudover har vi et godt samarbejde med høre-tale konsulenterne og 2-sprogsteamet.

    Som en del af vores sprogarbejde kommer der på ugentlig basis en pensioneret lærer og læser for de kommende skolebørn. Tal, bogstaver samt skriftsproget er synligt i institutionen, og vi motiverer børnene til at bruge børneskrift. Bøger, musik og skrivematerialer er frit tilgængeligt for børnene.