Gå til hovedindhold

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljø

Her hos os er det vigtigt, at have små funktionelle rum i rummet.

Indhold

    Læringsrummet skal være overskueligt og indbydende, og der skal være plads til fordybelse og ro. For at højne læringen og samtidig mindske støjniveauet inddeles børnene i mindre grupper, når det er muligt. Legepladsen er ligeledes opdelt i forskellige læringsrum, der indbyder til fysisk aktivitet og eksperimenterende leg.

    Personalet er igennem iagttagelser og observationer opmærksomme på børnenes trivsel, sundhed og læring.

    For os er det vigtigt, at børn og voksne behandler hinanden med respekt ved at bruge en adfærd og en omgangstone, der er præget af gensidig accept og forståelse.

    Børnenes egne ”kunstværker” bliver brugt som inspiration og udsmykning af institutionen. Der lægges vægt på at behandle børnenes produkter med respekt, de rammes ind og hænges op eller udstilles i en montre. Der stilles gode materialer til rådighed, som tilbydes på en indbydende og ryddelig måde.

    Børnene får mulighed for at sætte deres eget præg på institutionen og inddrages i relevante beslutninger. Gennem demokratiske processer inddrages børnene - afhængig af alder og modenhed - bl.a. i indretning og brug af rummene, indkøb m.m. Børnenes perspektiv undersøges og synliggøres f.eks. ved hjælp af børneinterview, og børnene bliver bedt om at tage billeder af det, de synes er godt og dårligt.